Makmal Kajian Kos Sara Hidup

image

Sara fikir, Kerajaan Malaysia perlu menubuhkan sebuah makmal untuk mengkaji penubuhan makmal dalam mengkaji kos sara hidup rakyat Malaysia.

Supaya ia lebih berdaya saing, sebelum itu perlu diwujudkan sebuah makmal untuk mengkaji kos penubuhan makmal yg akan mengkaji penubuhan makmal kajian kos sara hidup rakyat Malaysia.

Dalam menubuhkan makmal berkenaan, kerajaan terlebih dahulu perlu menubuhkan makmal untuk membuat penilaian terhadap penubuhan makmal mengkaji kos penubuhan makmal kajian kos sara hidup rakyat Malaysia.
image

Supaya makmal penilaian makmal kajian makmal kos sara hidup rakyat ini lebih berkesan, perlu ditubuhkan sebuah lagi makmal untuk merancang penubuhan makmal tersebut.

Seterusnya, makmal ini hendaklah dikaji oleh sebuah makmal bebas supaya ia dapat berfungsi dengan baik dalam untuk merancang penubuhan makmal mengkaji kos penubuhan makmal kajian bagi makmal kajian kos sara hidup rakyat Malaysia.

Kajian oleh;
Makmal Afyan, pengkaji makmal.

Leave a Reply