3 Fungsi Takaful

Dalam modul #SeminarBMW di INFAQ Consultancy, fungsi takaful ada 3:-

1) Melindungi pendapatan (income protection).
Fungsi ini menggunakan life takaful & hibah takaful untuk menggantikan pendapatan sekiranya berlaku musibah yang dipanggil sebagai 3D (Death, Disable dan Disease)

2) Asset preservation (pengekalan aset).
Inilah fungsi medical card supaya ia dapat digunakan tanpa perlu menggadaikan aset atau mengeluarkan simpanan untuk menanggung kos hospital.

3) Debt settlement (penyelesaian hutang).
Ini pula fungsi MRTT / MLTT untuk menyelesaikan hutang yang ditinggalkan sekiranya berlaku kematian atau lumpuh dan sakit kritikal.

Fungsi lain? Simpanan? Ia hanya sebagai bonus, bukan fungsi utama.

Afyan Mat Rawi

Sumber dari FB Afyan Mat Rawi

Leave a Reply