Perbandingan MRTT vs MLTT (MRTA vs MLTA)

Tulisan dan infografik ini utk perbandingan antara MRTT dan MLTT. MRTT bermaksud Mortgage Reducing Term Takaful (atau dalam istilah insurans konvensional disebut MRTA), manakala MLTT pula merujuk kepada Mortgage Level Term Takaful. Dalam konteks perancangan kewangan Islam, kita digesa untuk menyokong produk-produk patuh syariah, jadi MRTT dan MLTT adalah yang releven untuk tujuan ini. Ia … Read more